Creates Art

462 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca elektronik olarak imzalanan ve tevsik edici belge olarak kullanılabilen mali e-biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat içerisinde http://ebiletfatura.turkishairlines.com adresinden erişilebilmektedir. Acente tarafından düzenlenen biletlere ilişkin faturaların acenteden temin edilmesi gerekmektedir.